Polityka prywatności

Polityka Prywatności NXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą witrynę internetową oraz do zapewnienia poufności danych w każdym momencie korzystania ze strony na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych , w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanym dalej „RODO” oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także na zasadach uwzględniających Warunki korzystania z usługi Microsoft Clarity.

Ochrona danych jest dla nas priorytetem, dlatego zapewniamy, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 3. nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 4. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 5. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dodatkowo Twoje dane przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, jakie są w tej chwili dostępne. Dane te są zapisane na specjalnym serwerze chronionym zaporą sieciową, która zwiększa bezpieczeństwo przechowywania danych. Dostęp do serwera przysługuje wyłącznie uprawnionym i odpowiednio przeszkolonym osobom.

W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, wprowadziliśmy niniejszą Politykę prywatności określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest NXO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grzymysławiu (63-100) pod numerem 40, NIP: 7851804133. Oznacza to, że jeśli wyślesz do nas formularz kontaktowy to jako administrator decydować będziemy o celu i sposobach przetwarzania podanych przez Ciebie danych takich jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Przechowujemy ponadto zapytania http kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że automatycznie znamy adresy IP komputerów, których używasz do przeglądania treści naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dla celów analitycznych możemy na przykład przechwytywać dane o ruchach Twojej myszy komputerowej i dane dotyczące wydajności stron internetowych.

Dane kontaktowe administratora

Możesz się z nami skontaktować pisemnie na podany powyżej adres, e-mailem na adres: kontakt@nxo.pl, przez naszą stronę www.nxo.pl

Inspektor ochrony danych i jego dane kontaktowe

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem e-mail: abi@teczkaklienta.pl. Dodatkowe dane inspektora znajdują się na naszej stronie www.nxo.pl. Inspektor jest osobą, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 1. realizacji procesu rekrutacji - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jako pracodawcy (art. 6 ust. 1c RODO) oraz zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w konkretnych celach (art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust. 2a RODO),
 2. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania tej usługi (art. 6 ust. 1b RODO),
 3. zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym, aby wykryć oszustwa i nadużycia – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).
 4. dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać usługi – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).
 5. analizy aktywności i charakterystyki naszej witryny internetowej oraz osób ją odwiedzających – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO).
Odbiorcy danych

Możemy ujawniać Twoje dane dostawcom usług informatycznych, w tym w szczególności dostawcom niezależnych rozwiązań do analizy danych, którzy świadczą usługi analityczne, korzystając z Twoich danych – Google Analytics.

Ponadto strony trzecie, takie jak Microsoft Corporation, mogą gromadzić dane osobowe od osób odwiedzających naszą witrynę internetową i oferować odpowiednie możliwości rezygnacji zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych. Microsoft Corporation gromadzi lub otrzymuje od nas Twoje dane osobowe w celu świadczenia usługi Microsoft Advertising. Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft Corporation znajduje się tutaj: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Microsoft Corporation może wykorzystywać dane osobowe zgromadzone w związku z usługą Microsoft Clarity w dowolnym celu zgodnie z powyższym Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Microsoft, w tym w celu: udostępniania usługi Microsoft Clarity. Firma Microsoft może dzięki temu ulepszać swoje produkty i usługi, w tym raportowanie i analizę wydajności i tworzyć profile użytkowników do celów obejmujących reklamy. Firma Microsoft może także wykorzystywać dane nieosobowe zgromadzone w związku z usługą Microsoft Clarity w celu dostarczania i ulepszania produktów i usług firmy Microsoft.

Okres przechowywania danych

Twoje dane podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zebrane logi przechowywane są przez okres roku jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania stroną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu i nie zawierające cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Podczas korzystania z usług analitycznych świadczonych przez dostawcę: Google Analytics, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych przez z góry określony przez niego okres - szczegóły w tym zakresie znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do podanych danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od nas dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

Dodatkowo masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu NXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym profilowania.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Jednak przed jej cofnięciem mieliśmy prawo przetwarzać Twoje dane. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie, e-mailem na adres: kontakt@nxo.pl

Wymogi podania danych

Podanie danych w związku z wysłaniem formularza kontaktowego jest konieczne do korzystania przez Ciebie z funkcjonalności naszej strony internetowej, w tym podjęcia z Tobą kontaktu w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Bez podania danych nie będzie to możliwe, dlatego jesteś zobowiązany podać te dane. Podanie innych danych jest obligatoryjne tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzanie danych podanych w celu rekrutacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną nie stanowi profilowania, w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (tj. bez wpływu człowieka).

Odpowiedzialność NXO Spółka ograniczoną odpowiedzialnością

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci stały dostęp do strony, jednakże ze względu na techniczne ograniczenia nie możemy gwarantować, iż korzystanie z niej będzie przebiegało bez przerw. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu ze strony, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonych usług będą miały miejsce po ówczesnym poinformowaniu Ciebie z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzinnym. Każdorazowa przerwa w korzystaniu ze strony nie będzie dłuższa niż 5 godzin.

W wykonaniu obowiązków wynikających z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informujemy, że z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą potencjalnie wiązać się zagrożenia wywołane w szczególności działalnością „hackerów” internetowych, takie jak otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam), utrata danych lub możliwość „zainfekowania” Twojego systemu teleinformatycznego poprzez oprogramowanie różnego typu. By ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, pamiętaj, aby zawsze mieć na urządzeniu działający aktualny program antywirusowy oraz zachować ostrożność podczas instalacji każdego oprogramowania, otwierania korespondencji elektronicznej i załączników itp. oraz utrzymywać nadane Ci loginy czy hasła w ścisłej tajemnicy.

Pliki „cookies”

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym typu laptop, komputer, tablet, smartfon, podczas odwiedzania przez Ciebie naszej strony. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne administrowanie stroną. Pliki te pozwalają rejestrować w sposób anonimowy aktywność osób zainteresowanych naszą stroną, jak też udoskonalać jej zawartość merytoryczno – informacyjną.

Ponadto pliki „cookies” są wykorzystywane do identyfikowania źródła, z jakiego trafiłeś na stronę internetową oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu jest zależny od rodzaju pliku cookies oraz ustawień przeglądarki, z której korzystasz. Możesz samodzielnie zmienić lub usnąć zapisane pliki cookies w dowolnym momencie, dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły znajdują się na stronach producentów oprogramowania.

Inne technologie

W naszej witrynie internetowej w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii, w szczególności Google Analitycs. Zbierają one anonimowe informacje na temat odwiedzin naszej strony, takie jak czas, jaki tu spędziłeś czy przejścia pomiędzy poszczególnymi jej usługami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania naszej strony oraz umożliwienia analizy Twojej aktywności na niej tak, aby jak najlepiej dopasować nasze usługi do Twoich potrzeb.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści niniejszej Polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.