Technologie

Vue

Vue

Co to takiego?

Vue jest biblioteką JavaScript służąca do budowy adaptowalnych, dynamicznych interfejsów użytkownika, która pozwala na tworzenie aplikacji webowych w modelu Model-View-Viewmodel (MVVM). Model ten zakłada oddzielenie interfejsu użytkownika (View) od warstwy logicznej aplikacji (Model) w taki sposób, aby nie były one od siebie wzajemnie zależne. Trzeci z elementów modelu (Viewmodel) odpowiada za przetwarzanie obiektów z modelu na widoki w interfejsie użytkownika. Vue kładzie duży nacisk na prostotę i intuicyjność użycia, co pozwala na dostarczanie gotowych rozwiązań szybciej niż w przypadku bardziej skomplikowanych technologii jak Angular czy React.

Zalety Vue

Prostota

Najważniejszą zaletą Vue jest jego niski poziom skomplikowania, który pozwala na stosunkowo łatwe wdrożenie w projekty tworzone za jego pomocą nowych programistów. To z kolei przekłada się (w zależności od złożoności projektu) na możliwości szybkiej realizacji części frontowej projektu. Jego prostota wpływa też bardzo pozytywnie na jego efektywność i wysoką wydajność, co jest szczególnie ważne w przypadku projektów przeznaczonych do dalszego rozwoju już po ich uruchomieniu.

Podział na moduły

Vue jest też rozwiązaniem modularnym, co pozwala dzielić, zwłaszcza większe aplikacje, na mniejsze, łatwiej zarządzane części. Sama możliwość podzielenia rozwiązania na mniejsze moduły pozwala na skalowanie wytwarzanych rozwiązań, zarówno w okresie ich tworzenia, jak i późniejszym rozwoju.

Opensourcowy charakter

Opensourcowy charakter Vue pozwala dostosowywać go do konkretnych potrzeb danego projektu. Dobrze skomponowana dokumentacja i społeczność programistów wykorzystująca to rozwiązanie w swojej pracy to kolejne zalety, które mają duży wpływ na szybkość realizacji projektów i jakość końcową wytworzonego kodu. Niezależnie od trudności, jakie można napotkać, istnieje duże prawdopodobieństwo, że możliwe rozwiązanie jest już opracowane. Dzięki temu nie musimy pracować nad czymś od zera, co przyśpiesza proces wytwórczy.

Zastosowania:

Sprawdzone technologie to klucz do tworzenia wysokiej jakości rozwiązań IT. Na każde zlecenie patrzymy z perspektywy dostępnych rozwiązań. Staramy się myśleć i działać nieszablonowo, aby dobrać dobrać framework i metodykę pracy optymalną z punktu potrzeb klienta i jego planów. To pozwala nam wdrażać skalowalne aplikacje dostosowane do wymagań biznesu.

Czy zatem Vue ma wady?

Jak każde narzędzie, także Vue ma swoje wady i miejsca, w których lepiej sprawdzą się inne rozwiązania. Choć popularność tej technologii stale rośnie, to nadal jest ona mniejsza niż Reacta czy Angulara. Z tego powodu decydując się na wybór tej technologii, klient powinien mieć świadomość, że niektóre elementy będzie trzeba zaprojektować i wykonać od podstaw zwyczajnie z powodu braku wzorców, które mogą występować w przypadku innych narzędzi. Nie jest to czynnik, który powinien odgrywać decydujące znaczenie przy wyborze technologii, jednak może mieć potencjalny wpływ na terminowość dostarczenia projektu.


Wykorzystanie Vue w większych projektach wymaga bardzo dobrego, przemyślanego projektowania i planowania funkcjonalności. Wynika to, jak to często bywa, z jednej z zalet tego narzędzia - modularności. W przypadku dużych aplikacji szczególne znaczenie będzie miało zarządzanie samymi modułami i relacjami, które między nimi występują. Brak odpowiedniego projektu zależności między poszczególnymi elementami może sprawić, że aplikacja będzie trudna w zarządzaniu, a próby dalszego jej rozwijania będą wymagać zmian w samym kodzie.

Podsumowania słów kilka

Vue to narzędzie, które zdobywa coraz większą popularność wśród programistów. Jest mniej skomplikowane niż jego starsi koledzy, przez co proces wytwarzania aplikacji może przebiegać sprawniej, bez negatywnego wpływu na jakość gotowego produktu. Jednocześnie jego mniejszy poziom skomplikowania w żaden sposób nie wpływa na możliwości skalowania rozwiązań zbudowanych w oparciu o Vue, które można dostosowywać do obecnych wymagań klienta, także po ich wdrożeniu zachowując ich wysoką wydajność.


Wybierając software house do współpracy należy położyć szczególny nacisk na początkowe etapy projektu - projektowanie i planowanie. Jeśli zostaną one przeprowadzone nieprawidłowo, w pośpiechu czy brakiem zrozumienia wymagań klienta i wartości biznesowych, które oczekuje uzyskać z wdrożenia zamawianego rozwiązania, końcowy wynik projektu może odbiegać od oczekiwań, a zarządzanie może nim może okazać się trudne. Jeśli osoby po drugiej stronie wykazują zainteresowanie naszymi założeniami biznesowymi, zadają pytania i chcą lepiej poznać cel i zamierzenia całego przedsięwzięcia, wtedy możemy być pewni, że technologia ta jest im znana i wiedzą, na co należy zwrócić uwagę, zanim jeszcze napisana zostanie pierwsza linijka kodu.

Tomasz Kubski

CEO pierwszego wiejskiego Software House w galaktyce

tomasz.kubski@nxo.pl

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Napisz do nas, gwarantujemy:

  • Kontakt zwrotny w 2 godziny robocze od złożenia zapytania
  • Spotkanie nawet następnego dnia roboczego

Chcesz najpierw zawrzeć z nami umowę NDA?
Napisz do nas na kontakt@nxo.pl