NXO Strona w budowie
kontakt@nxo.pl
NXO sp. z o.o.
ul. Gostyńska 32, 63-100 Śrem
NIP: 7851804133; REGON: 368380552; KRS: 0000697217
Adres korespondencyjny: 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 3
Kapitał zakładowy 10 000 zł