Case studies

D360 - MVP

NXO - pierwszy wiejski software house w galaktyce

Nowoczesne rozwiązanie dla deweloperów dostępne w chmurze

Tak, to my. Projektując przez lata aplikacje dla klientów z różnych branż zapragnęliśmy własnego rozwiązania. Wybór padł na rynek deweloperski, gdzie brakowało szybkich we wdrożeniu rozwiązań do zarządzania inwestycjami. Napędzani wizją przystępnej dla każdego i skalowalnej aplikacji przystąpiliśmy do prac, które po blisko 4 latach zakończyły się powstaniem D360. Słowo “zakończyły” nie jest może tutaj najlepszym określeniem, gdyż wciąż mamy wiele pomysłów na nowe funkcjonalności. Aplikacja jest stale rozwijana i stale dążymy do celu, jakim jest osiągnięcie przez D360 statusu najlepszego rozwiązania dla deweloperów w Polsce… i nie tylko.

Przemyślane innowacje

Problem/wyzwanie

Czy rozwiązanie do zarządzania inwestycjami i organizacji sprzedaży dla branży budowlanej musi być kosztowne i czasochłonne? Takie pytanie stanęło u podstaw D360 - nowoczesnego narzędzia dla deweloperów. Choć na papierze widniały już założenia pod stworzenie skalowalnej i łatwo dostępnej aplikacji, pomysł wymagał wcześniej walidacji. Należało więc:

 • zidentyfikować problemy branży budowlanej w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi
 • zrozumieć charakterystykę branży i obowiązujące w Polsce wymogi prawne
 • określić kluczowe funkcje, które realnie ułatwiłyby deweloperom zarządzanie inwestycjami
 • określić personę klienta i wyzwania stojące przed zaprojektowaniem aplikacji
 • wyznaczyć kosztorys i plan dla przeprowadzenia prac projektowych nad utworzeniem rozwiązania

Realizacja:

Okres:

2019 - aktualnie

Narzędzia:

xmind

clickup

miro

Zakres prac:

Buyer persona

Kluczowe funkcje

Kosztorys

Model dystrybucji

Harmonogram wdrożenia

Realizacja:

Zaczęliśmy od kompleksowej analityki. Działania rozciągnęliśmy na kilka obszarów - od przeglądu artykułów branżowych, forów tematycznych, działań konkurencji i samego rynku po dziesiątki godzin konsultacji z samymi deweloperami i prawnikami. Otrzymane wyniki i wysnute wnioski pozwoliły nam:

 • zrozumieć potrzeby deweloperów i pracowników w ich codziennej pracy
 • przeanalizować mocne i słabe strony konkurencyjnych rozwiązań
 • stworzyć zarys architektury aplikacji i funkcjonalności odpowiadające potrzebom rynku
 • określić model dystrybucji rozwiązania
 • określić niezbędne zasoby i związane z tym koszty do przygotowania aplikacji
 • zaharmonogramować prace

Mając odpowiednio ukierunkowaną wizję mogliśmy przejść do kolejnego, najtrudniejszego etapu, jakim było stworzenie aplikacji.

Efekt:

Precyzyjnie określona grupa docelowa i potrzeby

Opracowana architektura aplikacji, funkcja po funkcji

Wskazane kluczowe funkcjonalności aplikacji

Przygotowany plan prac uwzględniający stopniową rozbudowę narzędzia

Określony kosztorys przygotowania aplikacji

Tomasz Kubski

CEO pierwszego wiejskiego Software House w galaktyce

tomasz.kubski@nxo.pl

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Napisz do nas, gwarantujemy:

 • Kontakt zwrotny w 2 godziny robocze od złożenia zapytania
 • Spotkanie nawet następnego dnia roboczego

Chcesz najpierw zawrzeć z nami umowę NDA?
Napisz do nas na kontakt@nxo.pl